Paluu etusivulle

As Oy Leilankuja 4 jätehuolto-opas
TALOYHTIÖN MÄÄRYKLajitteluopasSET
Hallituksen ohjeet asukkaille

---

YTV / HSY
Jäteopas
sekajätetutkimus_2007Energiajakeen lajitteluopas

.--

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YM.
Ytv ilme jätehuoltomaaraykset 2008kotitalousjäte julkaisu_2007

.--
.--
.--

MUUTA
kotitalouksien biojäteopas

lasi raportti net 16 2007
---
---
---

---

WWW-LINKIT
HSY
Kierrätyskeskus
EkovinkitYmpäristomerkitJätelaki

 
www.leilankuja4 kotisivut
 

Jätelaki 3.12.1993/1072

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

7 §
Jätteen keräyksen järjestäminen

Jätteen tuottajan on huolehdittava jätteen keräyksen järjestämisestä.

Kiinteistön haltijan on kuitenkin huolehdittava järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräyksen järjestämisestä. Jätteen tuottajan on toimitettava tällainen jäte kiinteistön haltijan järjestämään keräyspaikkaan.

Toiminnan järjestäjän on puolestaan huolehdittava alueellaan tai reitillään syntyvän jätteen keräyksen järjestämisestä.

Biojäteastia

 

18 h § (4.6.2004/452)
Eräiden muiden toimijoiden velvollisuudet

Kiinteistön haltijan on järjestettävä edellä 18 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen käytöstä poistettavien paperituotteiden keräystä varten tarvittavat tilat ja keräysvälineet asuinkiinteistölle ja sellaiselle kiinteistölle, jolla on toimistoja taikka tuotanto- tai palvelutoimintoja. Velvollisuus ei kuitenkaan koske kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pientalo- tai haja-asutusalueella, jossa tuottaja on järjestänyt keräyksen alueellisilla vastaanottopaikoilla tai jossa keräyksen järjestäminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia kerättävän paperin vähäisen määrän vuoksi.

Sekajäteastia

 

Päivitetty 05.09.2010